Inicio » Ao teu servizo » Teléfonos e e-mails » Outros teléfonos de interese

Outros teléfonos de interese

Outros teléfonos de interese
Protección Civil proteccioncivil@cambre.org 981675589
Museo Arqueolóxico/Oficina Turismo museo@cambre.org 981656217
Despensa municipal de alimentos 981917818
Local Social A Barcala 981654493
Participación Ciudadana participacioncidada@cambre.org
Voluntariado voluntariado@cambre.org 981674078
Escola de Música Sementeira www.sementeiracambre.org 981655441
Centro Saude Cambre 981675101
Centro Saude Temple 981651272
Garda Civil Cambre 981654730
Juzgado de Paz 981675249
Augaservi 981675502
Instituto Galego de Consumo 981184971
RadioTaxi Cambre (24 H.) 981243333
Axencia de extensión agraria 981675090
Cruz Roja de Cambre 981661708
Notaría (O Temple) 981654887
Punto Limpo (Polg. Espíritu Santo) 981795524