Premios Supermoucho

Premios Supermoucho

BREVE DESCRIPCIÓN:
Uns vinte lectores e lectoras por cada unha das tres bibliotecas municipais conseguen libros e o DIPLOMA SUPERMOUCHO. Son os que máis libros teñan levado en préstamo ao longo dun ano, de xuño a maio do ano seguinte. O título de SUPERMOUCHO acredítaos como mellores lectores e lectoras de cada unha das tres bibliotecas

CALENDARIO:
Na terceira semana de xuño.