Centros escolares

“Centros escolares no Concello de Cambre”
CENTROS PÚBLICOS.


Ver Concello de Cambre - Educación en un mapa más grande

IES (Institutos de Educación Secundaria e Bacharelato)

“David Buján” de Sigrás
Dirección: Os Campóns, 6B 15181 Cambre
Telf: 981613146  Fax: 981613173
ies.david.bujan@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesdavidbujan

“Afonso X O Sabio” da Barcala

Dirección: Urbanización A Barcala 15660 Cambre
Telf: 981651025  Fax: 981651025
ies.Alfonso.Cambre@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesafonsoxcambre

Escolas Unitarias

E. Unitaria de “San Bartolomeo”
Dirección: San Bartolomeu, rúa 4, Pravio
15668 Cambre
Telf: 629587803

 

CEIP (Centros de Educación Infantil e Primaria)

Escola Infantil de Cambre
Rúa Río Sil , Lugar de A Barcala, s/n
15660 Cambre
Telf/fax: 981.650.398/981.650.398
escolainfantil.cambre@igualdadebenestar.org
escolasinfantis.net

CEIP Emilio González López de Brexo-Lema.
Dirección: Rúa Lamelas  21 Brexo- Lema
15659 Cambre
Telf/fax: 881880364
ceip.emilio.gonzález@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/ceipemiliogonzalez

CEIP Gonzalo Torrente Ballester de Sigrás.
Dirección: Souto, 38 Sigrás 15181 Cambre
Telf/fax: 981674953
ceip.gonzalo.torrente.cambre@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/ceipgonzalotorrentecambre
ANPA: apaosouto.blogspot.com.es

CEIP Wenceslao Fernández Flórez de Cambre.
Dirección: Atrio, 32 15660 Cambre
Telf/fax: 881880320
ceip.wenceslao@edu.xunta.es

CEIP Portofaro

Dirección: Paseo dos Templarios,1 15660 Cambre
Telf: 881880349 Fax:981650181
ceip.portofaro@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro

CEIP O Graxal
Dirección: Francisco Rodríguez, 6  O Temple
15679 Cambre
Telf/fax: 881880330
ceip.graxal2@edu.xunta.es
centros.edu.xunta.es/ceipgraxal