Convenios

Convenios

Convenio APEM: anualmente asínase un convenio coa Asociación Prol Enfermos Mentais por importe de 3.000,00 euros co obxecto de prestar a atención necesaria aos veciños e veciñas de Cambre con enfermidades mentais, físicas e/ou sensoriais a través dos medios e persoal do que dispoña APEM, facilitando a incorporación nos talleres que se desenvolvan desde a mesma onde se adestra aos usuarios en diferentes técnicas: encadernación, enmarcado de cadros, cestaría, xardinaría, cerámica, manualidades, costura, coiro,…

Convenio ARELA: colaborar na prestación da atención necesaria aos veciños de Cambre con discapacidade e aos seus familiares, a través dos medios e persoal dos que dispoña ARELA (Asociación de Persoas con Discapacidade e Familiares de Cambre), e facilitando a incorporación aos servizos e actividades de lecer que se desenvolvan.

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.