Discapacidad

Discapacidade

O Concello desenvolve distintos programas dirixidos a persoas con discapacidades. A través das unidades de traballo social de servizos sociais oriéntase aos cidadáns sobre as axudas técnicas, accesibilidade integral e desenvolvemento tecnolóxico e a través do Plan coordinador de servizos sociais do Consorcio As Mariñas oriéntase por medio do Gabinete de inserción laboral para a procura de emprego a medida dos disminuídos físicos e psíquicos.

Actividades desenvolvidas neste ano a nivel municipal (picar tríptico actvs lecer e encontro):

 1.     Excursión á Illa da Toja e o Grove
 2.     Sábados de Cinema
 3.     Magosto
 4.     Talasoterapia
 5.     Saídas de lecer pola tarde-noite
 6.     Saídas en horario de tarde noite para gozar de actividades recreativas, cear e/ou acudir a un pub ou discoteca, para un grupo máximo de 20 persoas.

    Actividades propostas:
+ Centro de Lecer Marineda City.
+ Saída de baile a pub ou discoteca
Actividades de coñecemento da contorna
Saídas polo municipio de Cambre  para profundar no coñecemento da contorna.
Realizaranse un mínimo de 2 visitas anuais coincidindo preferentemente en sábado.

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.