Emergencias Sociales

Emerxencias Sociais

O obxectivo é prestar a debida atención a persoas, que por diversos motivos estean a atravesar circunstancias difíciles e necesitan de atencións con carácter urxente e inmediata para cubrir as necesidades básicas tales como alimentos de primeira necesidade, recibos de aluguer de vivenda, recibos de auga, luz, gas,…Ordenanza municipal Reguladora de apoio á inserción sociolaboral.

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.