Tercera Edad

Terceira idade.

 1. Organízanse visitas culturais e excursións e colabórase coas 3 asociacións da 3ª idade  a través de axudas para o desenvolvemento de actividades que se desenvolven nos centros municipais.
 2. Curso de coidador de coidadores (entre os meses de abril e maio de cada ano).
 3. Xuntanza anual do maior ao final do verán.

Concellería de Servizos Sociais

 • Novas de Servizos Sociais.
 • Trámites Servicios Sociais.
 • Infancia e Familia.
 • Xuventude.
 • Terceira Idade.
 • Discapacidade.
 • Minorías étnicas e inmigrantes.
 • Emerxencias Sociais.
 • Recursos.
 • Convenios.
 • Despensa municipal de alimentos.
 • Exención do pagamento do canon da auga.