Axuda material e comedor escolar

Axuda material e comedor escolar

A través dunha cita coa traballadora social poderase solicitar axuda para subvencionar o comedor escolar dos colexios públicos de Cambre que o teñan e para subvencionar o material escolar.

Se baremará en función dos ingresos económicos da unidade familiar e a súa situación familiar e persoal, aténdonos ao que marca a Ordenanza de intervención familiar.

Prazo de prescrición: agosto de cada ano.