Axudas para víctimas de violencia de xénero

Axudas para víctimas de violencia de xénero

A atención é a través dunha cita coa traballadora social ou ben atención directa en caso de urxencia.

Ante un caso de violencia de xénero, a muller é atendida de inmediato por unha traballadora social, que mobiliza todos os recursos dos que dispomos, e realízase un acompañamento tanto para pór unha denuncia como para acudir ao xulgado, xunto co correspondente  seguimento da situación.

As axudas son:

Teleasistencia móbil para mulleres maltratadas a través da FEMP e Vermella da Coruña. Actualmente temos 4 usuarias.

Consiste en facilitarlle á muller vítima de violencia de xénero un teléfono móbil, as 24 horas do día e os 365 días do ano, para que ante unha situación de perigo por proximidade ou agresión do agresor actueise de maneira inmediata, ao chamar desde o teléfono a muller.