Programa vacacións para mayores do IMSERSO

Programa vacacións para maiores do IMSERSO

Poderano solicitar persoas residentes en España que reúnan calquera dos seguintes requisitos:

Ter como mínimo 65 anos cumpridos.
Ser pensionista de xubilación do Sistema Público de Pensións.
Ser pensionista de viuvez do Sistema Público de Pensións, con 55 anos cumpridos.
Outros pensionistas do Sistema Público de Pensións e prexubilados con 60 anos cumpridos.

Se o solicitante viaxa co  cónxuxe, non é necesario que este reúna os requisitos de idade e pensión.

Admitirase como acompañante a un fillo con discapacidade, que teña un grao de minusvalía igual ou superior ao 45%, sempre que a viaxe realíceo cos seus pais e ocupe cama supletoria na mesma habitación do hotel. Deberá cumprimentarse o apartado 17 da solicitude con os datos do fillo xunto co certificado de minusvalía.

Modalidades:
Ofértanse distintas modalidades para que os maiores poidan gozar dunhas vacacións no período comprendido entre os meses de outubro e xuño, segundo a modalidade:

  •     Estancias en zonas costeiras.
  •     Viaxes culturais para coñecer a Historia de arte de España.
  •     Turismo de natureza con rutas por paraxes pintorescas.
  •     Intercambio con outros países.

A documentación poderase tramitar a través dos servizos sociais.