Inicio » O noso Concello » Privado: Concellerías – Departamentos » Concellería de Servizos Sociais » Trámites Servicios Sociais » Tramitación e renovación tarxeta de aparcadoiro por minusvalía

Tramitación e renovación tarxeta de aparcadoiro por minusvalía

Tramitación e renovación tarxeta de aparcadoiro por minusvalía

A través da porta de entrada de servizos sociais poderase tramitar o cartón de aparcadoiro achegando a seguinte documentación debidamente *compulsada:

  •     2 fotos tamaño carné
  •     Impreso solicitude
  •     Certificado de minusvalía, conforme acredite que ten problemas para o uso do transporte colectivo
  •     DNI
  •     Ficha técnica do coche
  •     Permiso de circulación
  •     Carné de conducir
  •     Certificado de empadroamento
  • A renovación será cada dez anos

O requisito necesario para poder tramitala é posuír o certificado de minusvalía e que reflicta que o beneficiario ten  problemas para utilizar o transporte público.