Carné Xove

Que é o Carné Xove?

O seu obxectivo é facilitar á xuventude de 12 a 30 anos o acceso a diferentes bens e servizos a través de descontos ou vantaxes, tanto no territorio nacional como nos 40 países europeos nos que o carné xove está implantado. Estes bens e servizos abranguen todos os ámbitos: cultural, aloxamento, transportes, comercial, ensino, etc.

Así mesmo, quen posúa o carné xove teñen un seguro gratuíto que cubre o maior número de continxencias posibles nos desprazamentos para que así poidan facer fronte ós imprevistos que poidan xurdir nas viaxes.

Ademáis, entre as prestacións do carné xove destacan os servicios é xove destacan os servicios financeiros e as garantías no estranxeiro, a través dos cales a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado pretende fomentar o desenvolvemento, a mobilidade e a mellora das condicións de vida cotiá da mocidade galega.

Descargar folleto informativo.