Inicio » Nuestro Concello » Concejalías – Departamentos » OMIX » TDI (Todos Deben Involucrarse)

TDI (Todos Deben Involucrarse)

FINALIDADE, OBXECTIVOS

Facer accións que impliquen a participación directa e imprescindible dos mozos-as nas diferentes fases (idear, preparar, executar, avaliar e festexar) da actividade.

Coma obxectivos:

1.- Ofertar unha actividade orixinal e diferente á oferta clásica de actividades xuvenís

2.-Traballar nas novas tecnoloxías da información mediante ferramentas de uso común entre a mocidade.

ACTIVIDADE

cambRED party, encontro de xovenes informaticos

DESTINATARIOS  PRINCIPAIS

Mocidade a partir dos 16 anos