Inicio » Nuestro Concello » Concejalías – Departamentos » OMIX » Trans-fórmate

Trans-fórmate

FINALIDADE, OBXECTIVOS

Ofrecer á mocidade formación non reglada para a mellora da súa calidade de vida, co fin de interactuar no seu entorno inmediato (asociación, parroquia…).

Coma obxectivos:

1.- favorecela formación da xuventude, especialmente ós membros das AAXX

2.- ensinar técnicas e recursos para o traballo coa xuventude e o lecer

3.- ofrecela posibilidade de titularse, de xeito oficial, para actividades de tempo libre.

ACTIVIDADE

Cursos, obradoiros e outras accións formativas

DESTINATARIOS  PRINCIPAIS

Mocidade, segundo o curso concreto, a partir dos 12 anos