Inicio » O noso Concello » Corporación Municipal » Áreas de Goberno » Área de Presidencia

Área de Presidencia

Funcións.

  • Coordinación das diferentes áreas municipais
  • Comunicación interna e externa e protocolo
  • Secretaría particular
  • Políticas transversais ou proxectos nos que interveñen varias áreas
  • Relacións institucionais e sinatura de todo tipo de convenios
  • Xestión da seguridade cidadá, protección civil e policía local
  • Xestión das políticas de información cidadá
  • Sistemas informáticos, impulso e difusión do uso das novas tecnoloxías da información
  • As reclamacións previas ao exercicio das accións civís e laborais reguladas no artigo 120 da Lei 30/1992, do 26 de novembro
  • Todas aquelas materias non asignadas expresamente a outra área de goberno